Wykaz majątku publicznego

Majątkiem publicznym Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach jest budynek jednostki oraz trzy samochody . Jednostka posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze MAN TGA 18/290 GBARt 4,7/35 i Dennis Rapier GBARt 1,8/25 oraz samochód Lublin III GLM8 .