Wykaz dotacji

Dotacje za rok 2018

 

Wykaz dotacji do zadań dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach za rok 2018 dofinansowane przez Gminę Woźniki.

 

1. Festyn strażacki 1700,- rozliczono

2. 230lat Straży Pożarnej w Woźnikach 4000,- rozliczono
3. Wystawa z okazji 230 Straży Ogniowej 1500,- rozliczono
4. Ćwiczenia jednostki 1000,- rozliczono
5. Turniej strażaków OSP w piłce nożnej halowej 1000,- rozwiązana
6. Czad cichy zabójca      1000,-  rozliczono
7. Poprawa bezpieczeństwa mienia jednostki 500,- rozliczono
8. Remont posadzki w garażach OSP 2000,- rozliczono
9. Ćwiczenia -szkolenia MDP 2200,- rozliczono
10. Przygotowanie drużyny do zawodów wojewódzkich 800,- rozliczono
11. Turniej wiedzy  pożarniczej 2000,- rozliczono
12. Konkurs historyczny o dziejach pożarnictwa 2000,- rozwiązano
13. Wydanie publikacji z dziejów gminy Woźniki 2800,- rozliczono
14.Dzień strażaka 6500,- rozliczono
15.Obóz MDP 4229,50,- rozliczono
16.Symulator pożaru 900,- rozliczono

Opis zadań:

-Poprawa zabezpeiczenia mienia jednostki (524.XI.6.18)

Z dotacji Gminy Woźniki z w/w zadania zakupoiono 1szt. kamery do monitoringu.

 

-Remont posadzki w grażach OSP (524.XI.3.18)

Z otrzymanych środków do zadania zakupiono specjalistyczne farby posadzkowe, które zostały nałożone na 3 stanowiska garażowe.


-Czad cichy zabójca (524.VIII.4.18)

Wykonanie instrukcji dotyczącej czadu oraz jej rozporwadzenie pośród mieszkańców Woźnik, Dyrd i Sośnicy.

 

-Ćwiczenia jednostki (524.V.7.18)

W ciągu całego roku 2018 odbyły się liczne ćwiczenia jednostki, co każdorazowo potwierdzone jest zapisami w Książce Naczelnika

Ćwiczenia jednostki Pałac w Czarnym Lesie 04.2018r.

 

-Przygotowanie drużyny do zawodów wojewódzkich (524.XI.4.18)

 

"W dniu 9 czerwca 2018 r. w Konopiskach odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży pożarnych oraz Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nasz powiat reprezentowały:

- w Grupie "C" kobiety - drużyna OSP Łagiewniki Wielkie zajmując VI miejsce;

- w grupie "A" mężczyźni - drużyna OSP Woźniki zajmując XIII miejsce;

- w kategorii MDP Dziewcząt - drużyna OSP Solarnia zajmując VIII miejsce;

- w kategorii MDP Chłopców - drużyna OSP Kochcice zajmując XII miejsce.

 

Gratulujemy naszym dzielnym zawodnikom!!! "

(https://www.straz-lubliniec.pl/wydarzenia/1069-wojewodzkie-zawody-sportowo-pozarnicze-druzyn-ochotniczych-strazy-pozarnych-oraz-wojewodzkie-zawody-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych)

 

 

-Ćwiczenia-szkolenia MDP (524.V.8.18)

W roku 2018r. odbyło się około 10 zbiórek ćwiczebono-szkoleniowych MDP przy OSP Woźniki, co jest potiwerzone zapisami w Książce Naczelnika.

 

 

Dotacje za rok 2017r.

  Dotacje za rok 2017 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach

   

  1. Przygotowanie drużyny do zawodów pożarniczych 1860,-

  2. Ćwiczenia jednostki 1000,-

  3. Św. Florian na naszej strażnicy 1600,-

  4. Edukacja społeczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy 1000,-

  5. Turniej wiedzy pożarniczej 2500,-

  6. Dzień Strażaka 2000,-

  7. Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 3000,-

  8. Obóz MDP 5000,-

  9. Udział członków MDP w warsztatach szkutniczo-powrozniczych 3350-,

  10. Odnowienie kaplicy św. Floriana 500,-

  11. Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla MDP 10000,-


Dotacje na rok 2016

Dotacje dla Ochotniczej Straży Pozarnej w Woźnikach na rok 2016.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Skat sportowy 1000,-

2. Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między państwami -Wyjazd na Kravarski odpust 1000,-

3. Ratownictwo i ochrona ludności -Ćwiczenia ratownictwo drogowe 1000,-

4. Promocja i organizacja wolontariatu -Odnowienie elewacji przy sasiedniej posesji 500,-

5. Ochrona i promocja zdrowia -Konkurs ratownictwo przedmedyczne 1700,-

6. Ochrona i promocja zdrowia -Konkurs ratownictwo przedmedyczne 800,-

7. Utrzymanie gotowości bojowej jednostki 24 820,-

8. Sejmik struktur pożarniczych 4000,-

9. Dzień strażaka 2000,-

10. Badania archiwalne i wydanie publikacji z dziejów gminy Woźniki  1.650,-

11. Dzieje szkolnictwa gminy Woźniki 1.650,-

12. Obóz szkoleniowo wypoczynkowy dla MDP 10.000,-

13. 60 lat OSP Kamieńskie Młyny 4500,-

14. Obóz MDP 5100,-Obóz MDP Gminy Woźniki - lipiec 2016r Wycieczka na zaporę w Tresnej oraz rejs statkiem po jeziorze żywieckim, zwiedzanie jednostki PSP w Żywcu- zadanie dofinansowanie przez Gminę Woźniki.Obchody 60 lecia OSP Kamieńskie Młyny- zadanie dofinansowane przez Gminę WoźnikiObóz wypoczynkowo-szkoleniowy MDP w Zarzeczu -zadanie dofinansowane przez Gminę Woźniki.

Dzieje szkolnictwa w Gminie -wydanie publikacji zadanie dofinansowanie przez Gminę Woźniki.

Badania archiwalne oraz zebranie materiałów do wydania publikacji zadanie dofinansowane prze Gminę Woźniki.

Obchody Dnia Strażaka jednostek Gminy - zadanie dofinansowane prze Gminę Woźniki.


Sejmik struktur pożarniczych jednostek Gminy w Ligocie Woźnickiej-zadanie dofinansowane przez Gminę Woźniki.


Ochrona i promocja zdrowia-przeprowadzenie szkolenia w Gimnazjum w Woźnikach. Zadanie dofinansowane przez Gminę Woźniki

Ochrona i promocja zdrowia - konkurs Gimnazjum w Woźnikach. Zadanie dofinansowane przez Gminę Woźniki.


Ćwiczenia z ratownictwa drogowego-droga na statku, obserwator z PSP Lubliniec. Zadanie dofinansowane przez Gminę Woźniki.

 

Skat sportowy- rozgrywki w MGOKw Woźnikach. Zadanie dofinansowane przez Gmine Woźniki.