Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe dostępne jest na pisemne żądanie u skarbnika jednostki.