Roczne sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie opisowe

Roczne sprawozdanie finansowe dostępne jest na pisemne żądanie u sekretarza jednostki.