O nas

NASZA JEDNOSTKA

 

NASZA JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Jednostka OSP w Woźnikach mieści się w Rynku pod ,,szczęśliwym" numerem 13.Telefon do nas 034 357 30 43 lub alarmowy 998 i 112. Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach należy do grona 46 jednostek powiatu lublinieckiego i jest jedną z 21 wchodzących w skład KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO. Co to jest system KSRG?

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY - rozumie się przez to integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

 

System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne.

Straż woźnicka została wcielona w szeregi KSRG w roku 1997 i jednocześnie działa w podsystemach takich jak ''RATOWNICTWO DROGOWE” ORAZ „GRUPA APARATY ODO” .Co to są za grupy i co oznaczają?

 

Działania z zakresu ratownictwa drogowego na terenie naszego powiatu realizują zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu, które są wspomagane siłami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze względu na rozległy obszar naszego powiatu (822 km2) oraz dużą ilość szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren naszego powiatu (m.in DK-46, DK-11 ) w celu skrócenia czasu dojazdu zastępów straży pożarnej do ewentualnego zdarzenia drogowego, stworzony został system "Ratownictwo drogowe" w skład którego wchodzą jednostki naszego powiatu.

„GRUPA ODO” W związku z pojawiającymi się coraz częściej akcjami ratowniczymi, w których to strażacy jednostek ochotniczych straży pożarnych prowadzą działania ratownicze korzystając ze sprzętu ochrony dróg oddechowych stworzony został na terenie naszego powiatu podsystem "Grupa aparaty ODO". Jednostki wchodzące w skład grupy są wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne podciśnieniowe lub nadciśnieniowe). Ponadto strażacy z w/w jednostek odbyli specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu ODO, które zakończył egzamin praktyczny w komorze dymowej .

 

Ponadto jednostka OSP Woźniki jest jednostka typu s-3 znaczy to,że jest wyposażona w:

  • dwa samochodygaśnicze typu GBA
  • samochód ratownictwa drogowego typu SL RT

 

Samochody te sa wyposażone w niezbędny sprzęt do ratowania życia i mienia poszkodowanych osób. Więcej o sprzęcie w innym dziale(sprzęt). Warto też zaznaczyć ,że wszyscy ochotnicy biorący udział w akcjach posiadają aktualne badania lekarskie (odnawiane co dwa lata)podobnie jak sprzęt używany posiada ważne atesty i przeglądy. Więcej informacji na temat współdziałania OSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Lublińca można poczytać na stronie www.straz-lubliniec.pl Jednocześnie zapraszamy chętnych do wstąpienia w szeregi OSP osoby pełnoletnie jak i nie pełnoletnie do drużyny młodzieżowej .