Podsumowanie roku 2020Dodano:

Podsumowanie roku 2020 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach

 

Zakończył się już rok 2020, inny od poprzednich w sferze życia prywatnego, zawodowego jak i w działaniach naszej jednostki. Przyszło wszystkim zmierzyć się z pandemią Covid-19, wszystkimi obostrzeniami oraz nakazami. Jednak druhowie naszej jednostki przestrzegając wszelkich zasad dzielnie prowadzili działania ratownicze, które zostały na nich nałożone. Tak też w 2020 roku interweniowaliśmy w 22 wypadkach drogowych oraz w 22 różnego typu pożarach. Dodatkowo zostaliśmy zadysponowani do wielu zagrożeń miejscowych takich jak: owady błonkoskrzydłe, usuwanie wiatrołomów, neutralizacja wycieków substancji ropopochodnych na jezdniach, pompowanie wody na posesjach itp., 53 interwencje. Względem roku 2019 wzrosła liczba alarmów fałszywych lub tak zwanych „w dobrej wierze” do ilości 7. Łącznie 104 interwencje. W 2020 roku wzięliśmy udział w ćwiczeniach 7 kompanii WOO przeprowadzonych na obiekcie w Lublińcu. W ramach wprowadzonych ograniczeń nie mogliśmy się w tym roku spotkać z naszymi przedszkolakami oraz przeprowadzić ćwiczeń ewakuacyjnych na szkole podstawowej.


Jednostka nasza w minionym roku zakupiła 2 szt. szelek asekuracyjnych do zadań wysokościowych, 9 kompletów ubrań specjalnych oraz 12 szt. latarek do hełmowych wraz z uchwytami. Dodatkowo miały być zakupione hełmy w ilości 12 szt. jednak ze względu na dużą ilość zamówień zostanie to zrealizowane w miesiącu styczniu. Chcemy podziękować wszystkim wspierającym nasze działania. Mieszkańcom Woźnik, Dyrd i Sośnicy, którzy chętnie nas wspierali w trakcie akcji kalendarzowej. Dziękujemy też firmą działającym na naszym terenie (kolejność przypadkowa) Strabag Infrastruktura Południe sp.z o.o. oddział nawierzchnie betonowe, Strabag Infrastruktura Południe sp.z o.o oddział budownictwa drogowego, Biopharmacotech sp.z o.o., Pan Tomasz Harciarek, Diesel Serwis Mazanek - Panowie M.M.D. Mazanek, Premio Serwis Grzelczak - Pan Paweł Grzelczak, Firma Vanessa – Pani Maria Żydziok, Apteka Prywatna w Woźnikach - Pani Agnieszka Dadel, Państwo Barbara Bujara-Kania wraz z mężem Pawłem Kania, Zespół Ratownictwa Medycznego z Woźnik, Firma Arda - Pan Artur Grzywocz, Pan Andrzej Garnczarek. DZIĘKUJEMY!!!


Pragniemy też podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym członkowie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej mogli cieszyć się z odwiedzin naszych „mikołajków” w osobach druhów Aliny Ordon oraz Piotra Bułka opiekunów-instruktorów naszych młodych strażaków. Dziękujemy firmie Handlopex S.A oddział Czeladź, Gminie Woźniki, Przedsiębiorstwu Budowy Szybów S.A, Inter Cars - Grupa Piekary Śl., GS Woźniki - piekarnia, Firmie Ocelok okna, Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Firmie Ayesa Polska oraz anonimowym darczyńcom za okazane serce. DZIĘKUJEMY!!!


Serdeczne podziękowanie składamy również Burmistrzowi Gminy Woźniki Panu Michałowi Aloszko wraz z pracownikami, za przeznaczone środki na bieżące utrzymanie oraz zakupy umundurowania strażackiego. Środki gminne w połączeniu z przyznanymi dotacjami z KSRG, WFOSiGW w Katowicach oraz wszystkimi wymienionymi darczyńcami pozwoliły na utrzymanie wysokiego poziomu wyposażenia jednostki i prawidłowego zabezpieczenia ratowników. DZIĘKUJEMY!!!


Na koniec chciałem złożyć serdecznie podziękowania wszystkim druhom naszej jednostki za waszą prace na rzecz naszej jednostki. Za Wasze zaangażowanie w trakcie działań ratowniczych i poświęcony czas. Nasza 100% dyspozycja, nasz szybki czas reakcji, wysiłek nie idzie na marne. Słyszymy to w słowach uznania naszych mieszkańców jak i osób poszkodowanych, którym przyszło nam iść z pomocą. Dziękuje Waszym rodzinom za wyrozumiałość, gdyż niejednokrotnie jesteście zmuszeni dokonać wyboru czas z rodziną czy podjęcie działań po usłyszeniu alarmu. Słowa podziękowania kierujemy do naszych druhów z jednostek gminnych OSP oraz funkcjonariuszom PSP z Lublińca, Częstochowy, Piekar Śl., patrolom policji, zespołom ZRM oraz pracownikom z patrolu autostrady za wspólne działania w tym innym 2020 roku. DZIĘKUJEMY!!!


 

dh Krzysztof Nowacki

Prezes OSP Woźniki

< Wstecz